Fler leder runt Färna

Kolarbyn Färnaleden - vandra från koja till slott
En ny led som är under uppbyggnad och går mellan Kolarbyn Eco lodge och Färna Herrgård & spa. Leden är 14 km och det är en vandring med flera upplevelser på rad, där förutsättningarna passar den vana vandraren. Ett nytt vindskydd med grillplats ligger längs leden vid Bladtjärnen i Lapplands naturreservat. Detta är en längre vandring i rofull vildmark som är värd varje steg.

Stora Flyten
Naturreservatet är till stora delar ett väg- och stiglöst område. Bruksleden korsar reservatet på tre platser. Precis utanför reservatet finns Stenbjörnskojan, en rastplats med stuga där det är möjligt att övernatta. Det här är ett naturreservat som är 1,2 kilometer långt, men utan någon anlagd stig. 

Malingsbo-Kloten - naturreservat
Naturområdet är med sina 50 000 hektar det största skyddade området i landet utanför fjällen. Ett stort område med skogar, sjöar och vattendrag och många olika stigar och leder att vandra på. 

Bruksleden
Genom Västmanland från Västerås i söder till Avesta och Malingsbo in norr, sträcker sig Bruksledan 25 mil lång och indelas i 27 etapper. Från Mälardalens slätter kan du vandra norrut in i Bergslagens djupa skogar och böljande terräng. Sex av dessa etapper går genom Skinnskattebergs kommun. 

Romboleden
Ströva på en etapp av den pilgrimsled som sträcker sig från Munktorp till Trondheim och sammanlagt är 85 mil lång. Från Köping kommer du in i Skinnskattebergs kommun och passerar kyrkan i Hed, följer den gamla järnvägen KURJ--banan genom ett vackert natur- och kulturlandskap fram till kyrkan i Skinnskatteberg. Därefter går leden vidare mot Malingsbo.

Geologislingan
Med bil eller cykel tar du dig till ett antal spännande platser runt Malingsbo, baggådalen och Riddarhyttan. Vid varje intressepunkt parkera du bilen och går till fots för att se spännande naturformationer och spår av istiden. Höga rullstensåsar och djupa isgropar är lättillgängliga och fullt synliga. 

Aspebobäcken
Här kan du se fridlysta Skogsklockan och Nattivolen, vandra i urskog och se hur humusrikt myrvatten möter det klara vattnet från Skärsjön i Aspebobäckens bäckförgrening. 

Lappland - naturreservat
Naturreservatet Lappland är en mosaik av öppna myrar, karga tallmarkern och blottade berghällar. Landskapet och arterna påminner om Norrland och ger en känsla av orörd vildmark.