Utterdalen Naturreservat

Utterdalen bjuder på branta bergväggar och stora stenblock, gammal orörd skog och grönskimrande mjuk mossa. Längs dalgången rinner Utterdalsbäcken fram. Vattnet och den fuktiga miljön gör att många ovanliga arter trivs här. Här kan du utforska området på egen hand eller följa den gamla kyrkvägen.

Friluftsliv

Här kan du vandra cirka en kilometer längs den gamla kyrkvägen som går genom naturreservatet. Stigen börjar vid parkeringen. Stigen användes förr av de som bodde i området för att ta sig till och från kyrkan i Gunnilbo. Längs stigen hittar du ”Fjärsman” som är ett stort stenblock. Det sägs att en död man hittades här en gång. För att få lycka och tur, skulle de som passerade förbi lägga kvistar och stenar på den stora stenen. Naturreservatet är perfekt att ströva runt i och utforska den orörda naturen med stupande bergväggar och vattendrag. Många matsvampar trivs här, så ta med svampkorgen om du kommer hit på hösten! Det finns inga rastplatser, men gott om mysiga gläntor med stenar och kullfallna träd där det passar att ta en fikapaus.

Naturen

I området finns gammal barrskog där mossan breder ur sig som mjuka mattor. Längs med dalgången rinner Utterdalsbäcken och den fuktiga miljön gör att det finns en frodig växtlighet med många olika arter. Du kan bland annat hitta missne, slåtterblomma och den lilla spröda blomman linnea. Här finns många ovanliga mossor och svampar, ett par exempel är stubbtrådmossa och dunmossa. Det finns gott om stående och liggande döda träd i olika stadier av nedbrytning. De innehåller ett myller av liv, allt från lavar och
svampar till insekter. Många fåglar trivs i området, bland annat kan du se spillkråka,
tjäder och olika mesar.

En karta över naturreservatet hittar du här.