Beskrivning av våra pass

På grund av rådande situation så har vi valt att pausa våra träningspass.